Alya Life Residence Satılık Daire

Alya Life Residence

Alya Life Residence Satılık Daire

Alya Life Residence, Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde, E-5 ve Boğaziçi köprüsü bağlantı yolunun bağlantı hattında yer alan parselde yer almaktadır.

Tasarımcıları projeyi anlatıyor:

Projede çıkış noktası bağlantı yollarının köşesinde yer alan parselde, birkaç bloktan oluşan bir proje yerine tek blok bir yapı tasarlamak olmuştur.

Tasarımda tümevarım yöntemi üzerinden gidilerek, farklı bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır.

Şöyle ki; öncelikle en küçük modül olan 1+1 dairelerin planlaması yapılmıştır. 650 x650 aks sistemi içerisinde çözdüğümüz en küçük modüllerin birleşmesi ile de 2+1 ,3+1 ve 4+1 daireler oluşmaktadır. Bu sayede taşıyıcı sistemini 650 aks sisteminde çözülmüş, iskelet sistemi üzerine tam uyumlu yerleşen ve birleşebilen modüllere olanak sağlanmıştır.

Toplamda, 212 daire ve kullanıcı analizlerine göre oluşturulan, birbirinden farklı daire yerleşim kombinasyonuna sahip 20 farklı kattan oluşmaktadır. Bu sayede taşıyıcı sistem değişmeden farklı daire tipi yerleşim kombinasyonlarına olanak sağlayan bir proje geliştirilmiştir.

Projenin en önemli noktalarından birisi de birçok projede plansal çözümün tamamlandıktan sonra cephenin farklı bir tasarlanma süreci içerisinde ortaya çıkıyor olması sebebiyle; plan-cephe çözümlerinin birbirine entegre olarak çalışabilecek bir sistem üretmeye çalışmak olmuştur.

Modüler olarak oluşturulan; 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için teraslı veya terassız olarak çeşitlemeye giderek hem kullanıcının isteklerine cevap vermeye çalışılmış, hem de cephenin plansal çözümleme üzerinden giderek oluşturulması sağlanmıştır.

Cephe kurgusunda; Her daire tipi plansal çözümlenmesine göre ya tek başına yada diğer daire cephesiyle birleşerek cephede farklı bir “box” tanımlamıştır. Bir çeşit yapbozun parçalarını oluşturan her modül birleştiğinde cephenin ana yapısı tamamlanmış olmaktadır. Bu durum da Projenin dış mekandan algısını güçlendirilerek; gelişigüzel oluşum yerine plan-cephe ilişkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir yapı ortaya çıkarmıştır.

Modüllerin ıslak hacimlerinin tamamı iç koridor cephesine verilerek, Tüm modüller ve içerisindeki her oda 4 ana cephemize bakacak ve dairelerin hiçbiri birbirini görmeyecek şekilde planlama yapılmıştır. Her kat planında değişken olan daire yerleşimleri sebebiyle oluşabilecek, Tesisat şaftlarının yerleşim problemi de her katta daire giriş koridorlarında yer alan ve tüm iç koridor boyunca devam eden 80 cm’lik şaft planlamasıyla çözüme ulaştırılarak, bina konforu ve direk ulaşım sağlanmıştır.

Ayrıca iki hat olarak belirlenen kat hollerini cepheye bağlayarak; tüm kat hollerine ışık girişi sağlanarak, daha konforlu ve direk temiz hava girişi olan bağlantı koridorları oluşturulmuştur.

Bina genel parsel eğimi sebebiyle ortaya çıkan kot farkı bahçede teraslama yapılarak çözülmüştür. Açığa çıkan 1. bodrum katımızda da kapalı havuz, Spa-Fitness gibi sosyal alanların ışık alması sağlanmıştır. Ayrıca 1.bodrum kattan direk irtibatlı arka bahçe açık havuz ve spor alanları planlanarak kullanıcının kapalı ve açık sosyal aktivite alanları birbiriyle bağlanarak güçlendirilmiştir.

Cengiz Özyurt Gayrimenkul

Caddebostan, Operatör Cemil Topuzlu Cd. No:36, 34000, 34726 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0532 490 14 63

Mail: info@cegizozyurt.com

Alya Life Residence
Alya Life Residence

 

Alya Life Residence, Fikirtepe Urban Transformation Area, is located on the connection line of the E-5 highway and the connection road of the Bosphorus Bridge.

The designers describe the project as follows:

The starting point of the project is to design a single-block structure instead of a project consisting of several blocks on the corner of the connection roads.

In the design, an alternative system has been developed using the deductive method.

The planning of the smallest module, 1+1 apartments, was done first. By combining the smallest modules solved within the 650 x 650 axis system, 2+1, 3+1, and 4+1 apartments are formed. In this way, the load-bearing system has been solved within the 650 axis system, allowing for modules that fit perfectly onto the skeleton system and can be combined.

In total, it consists of 20 different floors with 212 apartments and different apartment layout combinations created based on user analysis. Thus, a project has been developed that allows for different types of apartment layout combinations without changing the load-bearing system.

One of the most important points of the project is to try to create a system where the plan and facade solutions can work in an integrated manner, as in many projects, the facade emerges through a different design process after the completion of the spatial solution.

Modularly created variations with terraces or without terraces for 1+1, 2+1, and 3+1 apartments have been attempted to respond to the user’s desires and to ensure that the facade is created through spatial analysis.

In the facade composition, each apartment type defines a different “box” on the facade either on its own or in combination with the facade of another apartment. When each module, which forms the pieces of a kind of puzzle, is combined, the main structure of the facade is completed. This strengthens the perception of the project from the exterior, creating a structure that emerges as a result of the plan-facade relationship rather than a random formation.

All the wet volumes of the modules are given to the inner corridor facade, and the planning is done in a way that all modules and each room within them have a view towards our 4 main facades, and none of the apartments see each other. The problem of the placement of utility shafts that may arise due to the variable apartment layouts on each floor is solved by the 80 cm shaft planning located in the entrance corridors of the apartment on each floor, which continues along the entire inner corridor, ensuring building comfort and direct access.

In addition, by connecting the floor corridors, which are determined as two lines, to the facade, light is provided to all floor corridors, and connection corridors with more comfort and direct fresh air intake are created.

Due to the general slope of the building plot, the level difference is solved by terracing in the garden. In our exposed first basement floor, the closed pool, spa-fitness, and similar social areas are provided with daylight. In addition, by planning the open pool and sports areas directly connected from the first basement floor, the closed and open social activity areas of the user are connected to each other, strengthening the project.

Bir yanıt yazın